Firma

Firma

Fresenius, tüm dünyada faaliyet gösteren uluslararas? ilaç grubudur; diyaliz, hastane ve evde bak?m alanlar?nda çe?itli ürün ve hizmetler sunmaktad?r. Fresenius grubunun bir ?irketi olan Fresenius Kabi, nütrisyon ve infüzyon tedavisi alanlar?nda Avrupa lideridir. Geni? ürün ve hizmet yelpazesi ile Fresenius Kabi hastalar?n ya?amlar?n? iyile?tirmeyi amaçlamaktad?r. Fresenius Kabi 1992 y?l?ndan bu yana Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmektedir.

必威注册